دوره های ترمیک عادی زبان انگلیسی ( روزهای فرد )

یستم آموزشی ترمیک عادی بزرگسالان 

به صورت سه روز  در هفته است.

زبان آموزدر هر هفته 6 ساعت آموزشی فراگیری می کند .که در مجموع یک ترم 33 ساعت آموزشی حدود 45 روز می باشد.

تقویم دوره :

 

شهریه :

سطح مقدماتی :  1.690.000 ریال

سطح میانی     :  2.200.000 ریال

سطح پیشرفته  : 2.970.000 ریال